Ringsaker kirkeakademi høstprogram 2023


Under finner du Ringsaker kirkeakademi sitt høstprogram for høsten 2023.  

Onsdag 13. september kl 19.00. Brøttum kirke
Hans Herlof Grelland: Fra Brøttum prestegård og ut i verden: Om tro, vitenskap og hverdagsfilosofi.

Prestesønnen Hans Herlof Andersen (nå Grelland) kom til Brøttum som 6-åring. Her vokste han opp og gikk på skole. Det ble mye bøker og kjemiske eksperimenter på gutterommet.

Her begynte en reise, først ut av og så dypere inn i den kristne tro, med fascinasjon for kvantefysikk og oppdagelse av filosofien som verktøy for å forstå og kanskje hjelpe mennesker. Han er kjent som en spennende formidler.

Hans Herlof Grelland er professor emeritus i kvantekjemi ved Universitetet i Agder, og master i filosofi og forfatter. Han har skrevet om kvantefysikk og relativitetsteori, men også om eksistensfilosofi, følelser og kunst. Han er særlig glad i Søren Kierkegaard og hverdagsfilosofi, og har figurert i Svein Tindbergs «Gudspartikkelen». 

Musikk-innslag underveis i foredraget ved Eli Kristin Aaseth Nordhagen.

Møtet er et samarbeid med Ringsaker bibliotek og Brøttum menighet.

Entré: kr 100 (gratis for medlemmer av Ringsaker kirkeakademi).

Torsdag 21. september kl 18.30-21.30 i Hamardomen
Tema: Hellig energi? Fra middelalderkatedral til leylines på Domkirkedden. 

Foredrag og samtaler med: Kristian Reinfjord og Øyvind Riise (Anno museum), Eivor A. Oftestad. Helge Årsheim og Stian Torjussen (Høgskolen i Innlandet).

 Kvelden avsluttes med «Olavsmonologen», et nyskrevet stykke (2022) av og med Svein Tindberg.

Arrangementet er en del av Forskningsdagene, og er i regi av Høgskolen i Innlandet, Anno museum og Kirkeakademiene i Hamar, Ringsaker og Sør-Gudbrandsdal. Gratis entré.

Torsdag 12. oktober kl 19.00. Biblioteket i Brumunddal
Kristian Berg Harpviken: Krig og fred i vår tid.

Fra den kalde krigens slutt på 90-tallet så vi en positiv trend med fredeligere løsninger på en rekke konflikter. Den tiden er definitivt forbi. I dag ser vi terrornettverk i stadig nye konfliktområder, og en framvekst av voldelig høyreekstremisme, ikke minst i vestlige land. Borgerkrigene blir stadig mer komplekse, og dermed også vanskeligere å løse. Med Russlands fullskala-invasjon i Ukraina i 2022 er stormakts-konfliktene tilbake for fullt.

Hva er trendene vi ser, og hva kan vi forvente framover? Hvilke glimt av lys kan vi se i dagens verden? Hvordan påvirkes Norge, både sikkerhets- og utenrikspolitisk, av utviklingen?

Kristian Berg Harpviken er forsker ved PRIO, og har tidligere vært direktør der.

Møtet arrangeres i samarbeid med Ringsaker bibliotek.

Onsdag 25. oktober kl 19.00. Brumunddal kirke
Per Arne Dahl: Håpets kraft.

Vi trenger blues når himmelen ikke er blå. Derfor stiller presten og forfatteren Per Arne Dahl med sitt ‘husband’, Arnfinn Hasle (piano) og Tom Pettersen (saksofon), og lar temaet bli innrammet av den musikken som er kjennetegnet av fortettet sorg og glede: blues. 

Vi trenger kanskje ikke mer lykke, men mer mening og mot. Mer trøst og håp i krevende tider. Mer trygghet når vi er redde. Midt i pandemi, krigstrusler, ekstremvær og personlige kriser trenger vi alle hjelp til å holde ut og holde av hverandre.

Per Arne Dahl har bl a vært biskop i Tunsberg, og prest på Modum Bad og på Stortinget. Han hadde i mer enn 20 år hver søndag spalten «Under åpen himmel» i Aftenposten. Han har skrevet en rekke bøker, bl a Sårbarhetens kraft (2019) og Gjestfrihetens kraft (2021), og nå i høst Håpets kraft (2023).

Gratis entré.

Arrangementet er i samarbeid med Brumunddal/Veldre menighet.

Torsdag 2. november kl 19.00. Biblioteket i Brumunddal
Anders Breidlid: Elefanten i rommet: Må vi ha økonomisk vekst?

Verden er i alvorlig ulage med eskalerende klimakriser og miljøutfordringer. Det globale økonomiske systemet, med sitt fokus på vekst, forverrer situasjonen. Vekst og stadig høyere energiforbruk er ikke forenlig med klodens bæreevne. Dersom alle skulle hatt like høyt forbruk som nordmenn, ville vi ha trengt 3,6 jordkloder

OECD hevder nå at Norge bare vil makte å kutte 20 prosent av utslipp innen 2030, ikke 55 prosent som lovet. Over hele verden er det nå en desperat jakt etter fornybare, grønne løsninger. Men selve vekstparadigmet vurderes ikke kritisk.

Breidlid vil rette oppmerksomheten mot at økende forbruk og energiforbruk ikke kan redde kloden fra klimakrisen. Finnes det alternativer til det dominerende økonomiske systemet som gradvis undergraver vår egen planet?

Anders Breidlid er professor ved OsloMet. Han arbeider mest med det globale Sør, Afrika og Latin Amerika, men også med USA. Han har skrevet mye om klimakrisa og global ulikhet.

Møtet er i samarbeid med Ringsaker bibliotek.

Torsdag 16. november kl 19.00. Kirkesenteret i Moelv
Kristin Gunleiksrud Raaum: Er det håp for Den norske kirke?

Medlemstallene synker. Færre blir døpt og konfirmert. Statistikken går nedover. Økonomien er presset. Kirkemøtet diskuterer intern organisering. Færre og færre kjenner sentrale bibelfortellinger. Middelalderkirker smuldrer opp. Er Den norske kirke i krise?

Kristin Gunleiksrud Raaum har i åtte år vært Den norske kirkes øverste folkevalgte leder. Hun er dessuten generalsekretær for Norske kirkeakademier.

Torsdag 30. november kl 19.00. Biblioteket i Brumunddal
Kjersti Tytingvåg Rogne: "Lyset og skuggen er syskjen på jorda"- når dagene blir tunge

Livets vandring begynner og slutter med avhengighet. I midten, i spennet mellom den nyfødte og den døende, skal vi få til et liv med styrke, uavhengighet og mestring. Hvem blir jeg så når livet røyner på? Hvordan påvirkes mitt selvbilde, dagligliv og fellesskap av sorg, bekymring og tap? Hvordan akter jeg min egen sårbarhet, og hvordan tar jeg hånd om den?

Refleksjoner omkring det dypeste menneskelige slektskap: vår avhengighet og vår felles utsatthet for livets hardvær

Kjersti Tytingvåg Rogne er klinisk sosionom med over 30 års erfaring som familieterapeut, og med videreutdanninger i familieterapi, sorgarbeid, ‘helse, stress og mestring’, og en masteroppgave om par hvor den ene har kreft. Hun har bl a i vel 20 år holdt ukeskurs for par på Montebellosenteret, og ledet to prosjekter om familier med utviklingshemmede barn.

Arrangementet er i samarbeid med Ringsaker bibliotek.

Søndag 17. desember kl 16.00. Ringsaker kirke
De ni lesninger.

Denne advents-konserten, med korsang og tekster, er som vanlig på 3.søndag i advent. Også i år fortsetter samarbeidet med Ringsaker kantori og Roger Andreassen. Dette er en vakker og meningsfull engelsk førjuls-tradisjon som har fått fotfeste mange steder i Norge.


Last ned Ringsaker kirkeakademi sin høstbrosjyre her. 

 

Tilbake