Bli kjent med Biniam Sima som er ansatt som ny menighetsarbeider i Ringsaker kirkelige fellesråd.


Ny medarbeider!

Biniam Sima (36) er ansatt som ny menighetsarbeider og vil etter noe utdanning innen pedagogikk gå over i menighetspedagogstilling i Ringsaker kirkelige fellesråd.

Han har bakgrunn fra The Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus – EECMY, en av de største lutherske kirkene i verden i dag. Sima har bodd i Norge i 12 år, og ble norsk statsborger i 2018 .

Han har utdanning fra Mekane Yesus College of Jazz og en bachelorgrad i kristendomsfag fra Norge.

Biniam  jobber i dag som menighetspedagog i Heggedal Menighet i Asker, hvor han blant annet er ansvarlig for konfirmantarbeidet sammen med prest, diakon og ungdomsarbeider. Han leder også en ungdomsklubb og Heggetroll barnegospel.

Vi gleder oss til å få hans brede kompetanse og erfaringsbakgrunn inn i kirkens arbeid i Ringsaker. 

- Jeg gleder meg til å starte jobben her og bli kjent med folk. Nå må jeg bare bli ferdig med lappen, så jeg kommer meg rundt i kommunen sier Biniam.

Biniam starter i Ringsaker i løpet av september.

Velkommen til Ringsaker kirkelige fellesråd! 

Tilbake