Ringsaker kirkelige fellesråd > Barn og ungdom > Ungdom
  • KULT på SOFA_slider
  • C&C15_slider

Kalender barn og unge
Aktiviteter for ungdom 13 - 18 år

Konfirmasjon

   Les mer...

KULT

KULT står for "Kurs for UngdomsLedere Trinn 2" og er for alle som har gjennomfø...   Les mer...

KUL

KUL står for "Kurs for UngdomsLedere" og er for alle som har blitt konfirmert. ...   Les mer...

Ungdomskoret Amazing

Amazing er et ungdomskor som øver hver onsdag i Veldre kirke.    Les mer...