Om oss

Assisterende kirkeverge og saksbehandler for prosten
Kirkevergen

Kirkevergen en leder for de ca 30 ansatte i Ringsaker kirkelige fellesråd. Han leder virksomheten personalmessig, økonomisk og administrativt etter fullmakt fra fellesrådet. Kirkevergen har kontor på kirkesenteret i Moelv.

Les mer...

Sakspapirer og protokoller RKF

Her kan du se møteinnkallinger og sakspapirer til møtene i Ringsaker kirkelige fellesråd. Du kan også finne alle protokollene etter hvert som de er klar.

Les mer...

Kirkene

Ringsaker kirke, Storgata 550, 2390 Moelv
Åsmarka kirke, Åsmarkvegen 1240, 2364 Næroset
Brumunddal kirke, Kirkevegen 67, 2387 Brumunddal
Veldre kirke, Flesakervegen 23, 2385 Brumunddal
Brøttum kirke, Mælumsvegen 2, 2372 Brøttum
Mesnali kirke, Nordmessenvegen 10, 2610 Mesnali
Furnes kirke, Frøbergvegen 370, 2320 Furnes
Stavsjø kirke, Tingnesvegen 2, 2353 Stavsjø
Nes kirke, Bryggevegen 3, 2350 Nes
Helgøya kirke, Helgøyvegen 1295, 2350 Nes
Moelv kirkesenter, Storgata 98 b, 2390 Moelv

Politiattest for arbeid med barn og unge

Gjelder alle frivillige som er engasjert i arbeidet med barn og unge i Ringsaker kirkelige fellesråd.

Les mer...

Kontakt oss

Kirkevergen i Ringsaker
Postadresse: Postboks 195, 2391 Moelv
Besøksadresse: Storgata 98 b, 2390 Moelv
Tlf: 62 33 07 70 (10-14)

Prosten i Ringsaker
Postadresse: Postboks 195, 2391 Moelv
Besøksadresse: Storgata 98 b, 2390 Moelv
Tlf: 62 33 07 70 (10-14)

Kirkekontor for Brøttum, Ringsaker og Åsmarka menigheter
Postadresse: Postboks 195, 2391 Moelv
Besøksadresse: Storgata 98 b, 2390 Moelv
Tlf: 62 33 07 70 (10-14)

Kirkekontor for Brumunddal/Veldre, Furnes og Nes menigheter
Postadresse: Postboks 30, 2381 Brumunddal
Besøksadresse: Sjurstuvegen 4 c, 2380 Brumunddal
62 33 07 70 (10-14)

E-post til kirkekontorene:  post.ringsaker@kirken.no
(benytt gjerne menighetens navn i "Emne"-feltet)

 

Kontaktliste