Ringsaker kirkelige fellesråd > Om oss

Om oss

Kirkevergen

Kirkevergen en leder for de ca 30 ansatte i Ringsaker kirkelige fellesråd. Han leder virksomheten personalmessig, økonomisk og administrativt etter fullmakt fra fellesrådet. Kirkevergen har kontor på kirkesenteret i Moelv.

Les mer...

Sakspapirer og protokoller RKF

Her kan du se møteinnkallinger og sakspapirer til møtene i Ringsaker kirkelige fellesråd. Du kan også finne alle protokollene etter hvert som de er klar.

Les mer...

Kirkene

Ringsaker kirke, Storgata 550, 2390 Moelv
Åsmarka kirke, Åsmarkvegen 1240, 2364 Næroset
Brumunddal kirke, Kirkevegen 67, 2387 Brumunddal
Veldre kirke, Flesakervegen 23, 2385 Brumunddal
Brøttum kirke, Mælumsvegen 2, 2372 Brøttum
Mesnali kirke, Nordmessenvegen 10, 2610 Mesnali
Furnes kirke, Frøbergvegen 370, 2320 Furnes
Stavsjø kirke, Tingnesvegen 2, 2353 Stavsjø
Nes kirke, Bryggevegen 3, 2350 Nes
Helgøya kirke, Helgøyvegen 1295, 2350 Nes
Moelv kirkesenter, Storgata 98 b, 2390 Moelv

Politiattest for arbeid med barn og unge

Gjelder alle frivillige som er engasjert i arbeidet med barn og unge i Ringsaker kirkelige fellesråd.

Les mer...

Kontakt oss

Kirkevergen i Ringsaker
Postadresse: Postboks 195, 2391 Moelv
Besøksadresse: Storgata 98 b, 2390 Moelv
Tlf: 62 33 07 70 (10-14)

Prosten i Ringsaker
Postadresse: Postboks 195, 2391 Moelv
Besøksadresse: Storgata 98 b, 2390 Moelv
Tlf: 62 33 07 70 (10-14)

Kirkekontor for Brøttum, Ringsaker og Åsmarka menigheter
Postadresse: Postboks 195, 2391 Moelv
Besøksadresse: Storgata 98 b, 2390 Moelv
Tlf: 62 33 07 70 (10-14)

Kirkekontor for Brumunddal/Veldre, Furnes og Nes menigheter
Postadresse: Postboks 30, 2381 Brumunddal
Besøksadresse: Sjurstuvegen 4 c, 2380 Brumunddal
62 33 07 70 (10-14)

E-post til kirkekontorene:  post.ringsaker@kirken.no
(benytt gjerne menighetens navn i "Emne"-feltet)

 

Kontaktliste

Vikar .

Organist

Vikar .

Organist

Wenche Aasen

Sekretær
 47474936
 Send e-post

Roger Andreassen

Organist Ringsaker/Åsmarka
 91995347
 Send e-post

Stig Jørund B. Arnesen

Vikarprest
 489 98 870
 Send e-post

Marta Axner Ims

sokneprest i Ringsaker
 46312116
 Send e-post

Marta Axner Ims

sokneprest i Ringsaker
 46312116
 Send e-post

Aina Bakke

Kirketjener Nes
 93064350
 Send e-post

Dag Olav Berg

Kantor Furnes
 94795581
 Send e-post

Kai Ove Berg

Kirkeverge
 95223205
 Send e-post

Knut Ivar Berg

Kirketjener
 97972800
 Send e-post

Audun Bergestuen

Kirketjener
 92231524

Mari Elise Bergli

Konsulent gravplassforvaltning
 92448645
 Send e-post

Eivind Bjørklund

Konsulent
 92049407
 Send e-post

Ann Kristin Blakstad

Daglig leder Moelv
 47474936
 Send e-post

Kari Borud

Organist Brøttum
 95883686
 Send e-post

Roger Brevik

Sokneprest
 90555471
 Send e-post

Erik Brænden

Kantor Brumunddal/Veldre
 97747839
 Send e-post

Gerd Th. Christensen

Prost, Biskopens repr.
 91866295
 Send e-post

Kristin Dahlsveen

Renholder
 90506937
 Send e-post

Per-Arne Engdal

Vikarprest
 913 17 565
 Send e-post

Åsa Faye

Konsulent
 97410005
 Send e-post

Rune Glemmestad

Kirketjener Brøttum
 94146616
 Send e-post

Inger Christine Groseth

Kirketjener Ringsaker kirke
 41662174
 Send e-post

Salvar Geir Gudgeirsson

Kapellan Brumunddal/ Veldre
 47474937
 Send e-post

Anders Hyenes Skeistrand

Sokneprest Furnes
 92021884
 Send e-post

Johannes Høisveen

Vikar Kirketjener Brumunddal/Veldre
 91821091
 Send e-post

Ljubomir Ivanov

Organist Nes
 90099789
 Send e-post

Ørn Bardur Jonsson

Sokneprest Nes
 +3548542311
 Send e-post

Aud Kleven

Renholder
 +4791735265
 Send e-post

Ivar Klundby

Kirketjener Ringsaker
 91531852
 Send e-post

Elisabeth K. Kongelstad

Kateket
 98870852
 Send e-post

Lisabeth Kvalevaag-Holm

Menighetspedagog
 97126877
 Send e-post

Nelson Craig Lee

Organist
 99584866
 Send e-post

Sjur Magnus

Organistvikar
  930 64 030
 Send e-post

Marit Tørudstad Maurud

Kirketjener
 94056633
 Send e-post

Per Anders Nordengen

Vikarprest
 95207892
 Send e-post

Oddbjørn Pedersen

Kirketjener Furnes
 91877054
 Send e-post

Egen prest

Prest

John Aksel Slåtsveen

Menighetspedagog
 99566290
 Send e-post

Lars Småladen

Organist Åsmarka/ Brumunddal/ Veldre
 97986376
 Send e-post

Gro Solbakk

Daglig leder Brumunddal
 +4747474482
 Send e-post

Nina Steen-Hansen

Menighetsråd Ringsaker + dirigent barnekor
 41331826
 Send e-post

Leif Bjarne Steinbakken

Styremedlem,diakon-og misjonsutvalget
 90588587
 Send e-post

Arne Georg Stålem

Kirketjener Åsmarka/Moelv/Ringsaker
 99423060
 Send e-post

Heidi Sveås

Menighetspedagog
 47708363
 Send e-post

Bjørn Tidemandsen

Kirketjener Brumunddal /Veldre
 40801255
 Send e-post

Anniken Urianstad

Sokneprest i Åsmarka, prostiprest
 40826499
 Send e-post

Gry Malin Vangen

Renholder
 41573073
 Send e-post

Katrin Wiegmann

Sogneprest Brumunddal/ Veldre
 91600287
 Send e-post

Ståle Wilhelmsen

Organist
 917 31 102
 Send e-post

Kine Elise Østerud

Kateket
 41614682
 Send e-post