Ringsaker kirkelige fellesråd > Kirkevergen

Kirkevergen

Har du spørsmål omkring kirkegård, gravsted eller feste av gravsted?
Ta kontakt med kirkevergens kontor i Moelv kirkesenter, Storgata 98 B i Moelv. Du kan også ta kontakt pr telefon eller e-post.

Ringsaker kirkelige fellesråd
Postboks 195,2391 Moelv

Tlf: 62 33 07 70

Send e-post

Åpningstider: man-fre 09.00-15.00
Telefontid: man-fre 10.00-14.00

Ansatte
Kirkeverge: Kai Ove Berg
Konsulent: Mari Elise Bergli
Konsulent: Åsa Faye

Gravferd

Informasjon om gravferd finner du på siden Livets gang.

Kirkegårder

Informasjon om kirkegårdene finner du på egen side.

Medlemmer fellesrådet 2011 - 2015


Hanne Mette Lundberg (Ringsaker) –leder
Dag Bjørnar Mork (Brøttum) - nestleder
Gro Medlien (Åsmarka)
Gunvor Røhnebæk (Nes)
Jon Einar Kvarberg (Brumunddal/Veldre)
Ansteen O. Dobloug (Furnes)
Gerd Th Christenen (Biskopens representant)
Oluf Maurud (kommunens representant)

Ringsaker kirkelige fellesråd

Kirkelig fellesråd består av ett menighetsrådsmedlem fra hvert menighetsråd i kommunen, en representant fra kommunen og prosten oppnevnt av biskopen. Daglig leder av kirkelig fellesråd virksomhet er kirkevergen.

Kirkelig fellesråds oppgaver
  • bygging, drift og vedlikehold av kirker
  • anlegg, drift og forvaltning av kirkegårder
  • fellesrådet er gravferdsmyndighet
  • opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett
  • anskaffelse og drift av menighets- og prestekontor
  • anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring
 

Leie av kirkene

Konsert

Ved leie av kirkene til konserter  gjelder leiepriser fastsatt av Ringsaker kirkelige fellesråd. Det finnes flere prisklasser, avhengig av om det er en lokal aktør eller en eksternt management som står som arrangør. I tillegg til fast leiepris og eventull andel av billettinntekter betales leie av kirketjener. Kontakt Kirkevergens kontor for nærmere opplysninger.

Prisene er som følger: Leiepris

Vigsel

Dersom en eller begge brudefolkene er folkeregistrert i Ringsaker og medlem av Den norske kirke, tilkommer det ingen utgifter ved leie av kirken til vielse. Dette er i henhold til Den norske kirkes praksis om at tjenester i egen menighet er fritt.

  • For brudepar hvor ingen av brudefolkene er medlem av Den norske kirke, eller de er folkeregistrert utenfor Ringsaker, er avgiften til kirkeleie satt til kr 3 500. I tillegg kommer kostnad til organist på kr 1 500. Eventuell lønn til prest kommer i tillegg.
  • Dersom vielsen er på dag med helligdagsgodtgjørelse for de ansatte (for eksempel 1. nyttårsdag) er prisene henholdsvis kr 4 500 og kr 2 500.

Det er ikke alle dager det utføres vielse i hver kirke. Ta kontakt med Kirkevergens kontor for å sjekke om det er ledig.