Ringsaker kirkelige fellesråd > Kirkevergen > Politiattest i Ringsaker kirkelige fellesråd

Politiattest i Ringsaker kirkelige fellesråd

Ringsaker kirkelige fellesråd jobber for at alle barn og foresatte skal kjenne seg trygge og ivaretatt på arrangement og samlinger i kirkens regi.

Ringsaker kirkelige fellesråd krever politiattest av ansatte og frivillige medarbeidere over 15 år, som utfører eller skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Dette er gjort med hjemmel i Politiregisterforskriften § 34-1. jf. Politiregisterloven § 39, første ledd og Kirkeloven § 29, andre ledd.

Vi har utarbeidet veiledninger, informasjon og søknadskjema som ligger tilgjengelig i kolonnen til høyre (under om du har mobilvisning).

Veiledninger til politiattest

Hvorfor politiattest?
Hvordan søke om politiattest
Søknadsskjemaer
Taushetsplikt og håndtering
Fellesrådets ansvar
Arrangementsansvarligs ansvar