Ringsaker kirkelige fellesråd > Livets gang > Dåp > Forespørsel om dåp

Dersom du ikke bor i Ringsaker kommune må du i tillegg til å fylle ut skjemat under ta kontakt med menigheten der du bor.

Forespørsel om dåp