Ringsaker kirkelige fellesråd > Livets gang > Gravferd

Gravferd

Mange synes naturlig nok det er vanskelig å vite hva de skal gjøre når et nært og kjært medmenneske går bort. Her er noen punkter til hjelp i planleggingen av en gravferd:

Ta kontakt med et begravelsesbyrå; de vil ordne alt det praktiske. De vil også avtale med kirkekontoret når seremonien kan finne sted. Byrået holder også  kontakten med kirkekontoret, presten og kirkemusikeren. Presten tar kontakt med dere kort tid etter at dere har vært i kontakt med begravelsesbyrået.

Dersom dere har ønsker om salmer eller sanger som ikke står i salmeboken, er det viktig at dere selv finner noter og tar kontakt med kirkemusikeren (organist). Dersom han ikke kan spille sangen, må dere selv finne musiker til denne ene sangen. Bruk av CD skal avklares med kirkemusiker og prest i god tid.

Kirkegård og gravstell

For informasjon om kirkegårdene og gravstell, gå til Gravplass i toppmeny.

Kiste- eller urnegravferd

Ved dødsfall må de pårørende ta en avgjørelse om de ønsker kistegravferd eller urnegravferd. Dette er opp til de pårørende å bestemme, bortsett fra i de tilfeller hvor det er kjent at avdøde ikke ønsket kremasjon. Snakk med begravelsesbyrået om det praktiske. 

Ved urnegravferd avsluttes seremonien ved båren og den kjøres til nærmeste krematorium. Når kremasjon er foretatt vil urnen sendes til gravferdsmyndigheten som tar vare på den til urnenedsettelse kan foretas. Dette skal skje innen 6 måneder etter dødsfallet. Det settes ikke ned urner gjennom vinteren.

En urnegrav kan ha inntil fire - åtte urner på samme gravsted, mens en kistegrav har plass til en kiste.

Søk etter gravlagte på gravplassene i Ringsaker

Det er en tid for å sørge

Å miste noen som har stått oss nær er krevende. Sorg tar tid. Sorg tar mye krefter.

Sorgarbeidet som legges ned i den første uka etter et dødsfall, er viktig for den videre sorgprosessen: Å være sammen i familie og vennekrets. Å delta i planlegging sammen med byrået. Å våge å kjenne på sorgen du selv kjenner. Noen ganger også sorgen du ikke kjenner. Noen sørger stille. Andre får behov for å prate og fortelle. Møtet med prest før begravelsen, er en mulighet til å fortelle og dele fra avdødes liv. Et liv som nå skal overgis i Guds hender.

Selv om avdøde nå er borte, er det viktig å la minnene leve videre. Å våge å prate om avdøde med hverandre. Det er rart hvordan vi kan vite hva avdøde ville ha sagt og gjort i konkrete situasjoner - mange år etter at vedkommende gikk bort. Å ikke kutte alle slike bånd, er en sunn del av sorgprosessen.

Rutiner og kostnader

De fleste ber et begravelsesbyrå om å ta seg av alt det praktiske ved gjennomføring av en begravelse.

Folkeregistrert i Ringsaker

Dersom den avdøde var folkeregistrert i Ringsaker tilkommer det ingen utgifter ved nedsettelse av kiste eller urne, men det kommer en avgift for å leie kirken dersom avdøde ikke var medlem av Den norske kirke.

Avgiften for å leie kirken for ikke-medlemmer av Den norske kirke er kr 3 500 (kirke og kirketjener) og kr 1 500 for organist.

Folkeregistrert utenfor Ringsaker

Avgiften for å leie kirken når avdøde ikke var folkeregistrert i Ringsaker er kr 3 500 (kirke og kirketjener) og kr 1 500 for organist.

For kiste- og urnenedsettelse gjelder følgende priser når avdøde var folkeregistrert utenfor Ringsaker:

  • For kistenedsettelse hvor avdøde var folkeregistrert utenfor Ringsaker er avgiften satt til kr 5 000 inkl mva.
  • For urnenedsettelse hvor avdøde var folkeregistrert utenfor Ringsaker er avgiften satt til kr 1 250 inkl mva.

Opplysning om festeavgifter finner du på siden for gravplasser.