Ringsaker kirkelige fellesråd > Livets gang > Konfirmasjon

Informasjon om konfirmasjon 2020 i Ringsaker kommune

De enkelte menighetene i Ringsaker informerer sine aktuelle konfirmanter enten ved brev eller i et informasjonsmøte.
Informasjonsbrosjyre ble sendt ut pr. post i medio mai til alle som fyller 15 år. Brosjyren KONFIRMANT 2020 er utgitt av Kirkerådet og Hamar bispedømme i  samarbeid med og støtte fra Kirkens Nødhjelp.

Påmelding skjer digitalt via vår hjemmeside. Det gis nærmere informasjon om dette.

Konfirmasjonstidspunkt

Konfirmasjonsgudstjenestene i alle menighetene i Ringsaker prosti har faste tidspunkt

Mesnali kirke - første søndag i juni
Brøttum kirke - siste søndag i mai

Åsmarka kirke -  første søndag i juni

Ringsaker kirke - siste søndag i mai og første lørdag i juni

Stavsjø kirke - siste søndag i mai
Nes kirke - første søndag i juni
Helgøya kirke - første søndag i juni

Furnes kirke - siste søndag i mai

Veldre kirke - første søndag i september
Brumunddal kirke - andre helga i september ( lørdag og søndag )