Konfirmasjon Nes

Konfirmasjon Nes sokn 2020

Påmelding for konfirmanter 2020 er nå klar, for påmelding trykk her.

I august sender vi ut brev pr. post til alle medlemmer i Nes sokn som fyller 15 år i 2020.
 

Konfirmasjonsdatoer 2020
31. mai  - Stavsjø kirke
6. juni - Nes kirke
7. juni - Helgøya kirke

Presentasjonsgudstjenester
Stavsjø kirke, søndag 8. september 2019 kl. 11.00
Nes kirke, søndag 15. september 2019 kl. 11.00
Helgøya kirke, søndag 22. september 2019 kl. 11.00

  

 

 

 

 

Kontakt oss

Spørsmål, ta kontakt med:

Menighetspedagog Heidi Sveås
Tlf.: 477 08 363
E-post: hs792@kirken.no

 

 

 

 

 

Informasjonsbrev

Her finner dere brev som sendes ut.

Konfirmantopplegget i Nes sokn

Konfirmasjonsundervisning og konfirmasjon er frivillig, det er mange år siden man måtte bli konfirmert. Likevel er konfirmasjonen aktuell for mange, selv om det nå også er andre valgmuligheter.

Når foreldre bærer barnet sitt til dåp, lover de å oppdra barnet i den kristne tro. Og det er i denne sammenheng Kirken innbyr til konfirmasjonsundervisning: dåpsbarna, som nå er blitt ungdommer, skal få vite mer om hva de er blitt døpt inn i. Derfor ser Kirken det som naturlig at de som er døpt også blir konfirmert.

Undervisningen tar for seg sentrale begrep i den kristne tro og kirkelige handlinger. Konfirmantene deltar på "Et liv i frihet" - Mesnali leirsted, en lørdag i september med felles opplegg for alle konfirmantene i Ringsaker. I februar er det konfirmantweekend i Håkonshall på Lillehammer og i mai er de med på Pilegrimsvandring på Nes, dette er også et samarbeid med flere menigheter i Ringsaker.

Ansvarlig
Det er Nes menighet som er ansvarlig for konfirmantopplegget.

Gjennomføring
Sokneprest Ørn Bardur Jonsson har ansvaret for gjennomføringen av undervisningsopplegget.

Ikke døpt?
Du kan selvsagt delta i konfirmantopplegget uten å være døpt. Om og når du finner ut at du vil konfirmere deg, finner vi en anledning for dåp.

 

Velkommen til et spennende år i møte med kirken!