Ringsaker kirkelige fellesråd > Livets gang > Vigsel

Informasjon om vigsel

Ønsker dere å vie dere i en av Ringsakers 10 kirker, må dere ta kontakt med kirkekontoret på telefon 62 33 07 70. Her kan du sjekke om det er ledig på de datoene som er aktuelle for dere. Det er ikke vigsler i alle kirkene hver lørdag, så det er en fordel å være litt fleksibel på datoen.

Kostnader

Dersom en eller begge brudefolkene er folkeregistrert i Ringsaker og medlem av Den norske kirke, tilkommer det ingen utgifter ved leie av kirken til vielse. Dette er i henhold til Den norske kirkes praksis om at tjenester i egen menighet er gratis.

  • For brudepar hvor ingen av brudefolkene er medlem av Den norske kirke, eller de er folkeregistrert utenfor Ringsaker, er avgiften til kirkeleie satt til kr 3 500. I tillegg kommer kostnad til organist på kr 1 500. Honorar til prest kan komme i tillegg.
  • Dersom vigselen er på dag med helligdagsgodtgjørelse for de ansatte (for eksempel 1. nyttårsdag) er prisene henholdsvis kr 4 500 og kr 2 500.

Praktisk

Tidligst 4 måneder før vigselen må dere fylle ut skjema for :

"Erklæring fra brudefolk før prøving av ekteskapsvilkårene" og "Forlovererklæring".
Skjema finnes her i flere språk.
(Vær oppmerksom på at attesten kun er gyldig i 4 måneder.)

Ved utfylling av skjema "Erklæring fra brudefolkene før prøving av ekteskapsvilkår", anbefaler vi at du krysser av for JA ved spørsmål om "skal papirene sendes vigsler?"

Sendes menighetskontoret eller til Ringsaker kirkelige fellesråd
Postboks 195, 2391 Moelv

For at vigsel skal kunne gjennomføres, må prøvingsattest være oss i hende innen 1 måned før vigsel.

Prest tar kontakt angående vigselsamtale.

Den største glede og det største alvor

"Å gifte seg" er uttrykk for den største glede, og det største alvor. Å gifte seg er å stå ved sin kjærlighet og fortelle  verden: "Det er oss nå. Det er oss to nå!" Det som gleder den ene, gleder den andre. Det som sårer den ene, sårer den andre. Å gifte seg er å ville. 

Slik blir forholdet mellom de to en bildebok på hvordan vi kan leve sammen med Kristus: Han kjenner meg. Han vet om min svakhet. Han ber meg bruke min styrke. Vi vet begge at jeg ikke er perfekt, men jeg er flott - i hans øyne. modig. Å gifte seg er å tørre være svak overfor den en elsker. Å vite at han/hun der hjemme som kjenner mine svake sider, er den samme som elsker meg.

Ekteskapsinngåelse i kirken

Bryllup er en viktig begivenhet. Veteranbilene er ofte blankpusset og fotograferingen skjer på de mest spektakulære steder. Midt i all festivitas står to som har felles visjoner og mål for livet, men de står ikke alene. 

Ekteskapsinngåelse eller vigsel er en offentlig handling og kan skje borgerlig eller kirkelig. I vitners nærvær gir en kvinne og en mann hverandre løfte om at de vil leve sammen resten av livet. En godkjent vigselsperson skal erklære at ekteskapet gyldig. Par som er borgelig viet kan i tillegg ha en kirkelig forbønnshandling for ekteskapet.