Påskevandring


I dag ringte kirkeklokkene i Brumunddal kirke ekstra mye når Buttekvern barnehage med nesten 50 barn kom for å delta på påskevandring. Inne i kirken ventet kateket Elisabeth og menighetspedagog Irene. Spente, fordi dette var første påskevandring på to år. Vel inne i kirken var det at av barna som fortalte at kirkeklokkene kjentes helt inne i kroppen. Dette kunne nesten kateket og menighetspedagog se, for når kirkeklokkene satt i gang med ringingen, så de alle barna begynte å gå litt fortere opp bakken mot kirken.  
 
Inne i kirken var påskeduken lagt utover gulvet. Påskeduken er et langt stoffstykke som viser alle dager i påskefortellingen.  
 
Det starter med palmesøndag, hvor Jesus kom ridende på et esel inn til byen Jerusalem. Her sto folk og tok imot han med palmeblader. Dette var noe man gjorde på den tiden for å vise at man hyllet han og tok imot han som en konge. Alle barna var med på å synge: Hosianna Davids sønn og viftet med palmeblader.  
 
På skjærtorsdag spiste Jesus sammen med vennene sine. Det gjorde barnehagebarna også, sammen med de ansatte i barnehagen, kateket og menighetspedagog. Et av barna fikk kle seg ut som Jesus og hjalp til med utdeling av druer, brød og saft. Denne dagen vasket også Jesus føttene til sine venner, i kirken fikk alle barna vasket hendene sine i stedet for.  
 
Langfredag symboliseres på påskeduken med både blod, sverd og redde ansikter. Kateket Elisabeth forteller at mange var sinte på Jesus fordi han snakket om Gud. Og de ville at Jesus skulle dø. Denne dagen døde Jesus og samme kveld ble han gravlagt. Graven til Jesus ble voktet både den samme kvelden og dagen etter. Barna fra barnehagen fikk lov til å se på hvordan graven til Jesus så ut i Brumunddal kirke. Dette var spennende for mange å kunne se nærmere på.  
 
På påskedagen kom det to damer for å se til Jesus. Når de kom, var graven tom. Da kom det en engel til dem for å fortelle at Jesus har stått opp igjen fra de døde. De fortalte dette straks til alle sine venner. 

Barna fra Buttekvern barnehage fikk en forenklet påskefortelling i Brumunddal kirke i dag. Thomas Jonsdal som er ansatt i barnehagen forteller at det var fint å få komme til kirken igjen. Det var et fint opplegg og det var godt å se at barna koser seg. Når barna ble spurt om hvordan de hadde hatt det kom det flere kommentarer: Gøy, fint å lære om påske, gøy å se eselbæsj og spise.  
 
Kateket Elisabeth og menighetspedagog Irene var fornøyde i etterkant av påskevandringen. De forteller at kirkene er åpne igjen for å komme på besøk og de håper at flere vil besøke kirken for å se og være med på påskevandring. For påskevandring i Brumunddal kirke kan kateket Elisabeth kontaktes på telefon: 98870852 
 
Kirkene er åpne også får andre arrangement og kirkelige handlinger. Se kontaktinformasjon her. 
 

Bilder under er godkjent for å bli lagt ut fra Butterkvern barnehage: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake