Bilder fra innsettelsen til vår nye sokneprest


Sokneprest Daniel Håkegård og Prost Gerd Th. Christensen

Les mer

 

Bilder fra innsettelsen til vår nye sokneprest


Sokneprest Daniel Håkegård og Prost Gerd Th. Christensen

Les mer

 

TÅRNAGENTENE


Velkommen Tårnagenter til Veldre kirke 27. januar og Nes kirke 12. og 13. februar!

Les mer

 

TÅRNAGENTENE


Velkommen Tårnagenter til Veldre kirke 27. januar og Nes kirke 12. og 13. februar!

Les mer

 

Julaftengudstjenester


PÅMELDING og informasjon om julaftengudstjenester

Les mer

 

Julaftengudstjenester


PÅMELDING og informasjon om julaftengudstjenester

Les mer

 
 

Ringsaker barnekor

Her finner du påmelding til Ringsaker barnekor

Les mer

 

Lys Våken! En natt i kirka.

Velkommnen til Lys Våken! En natt i Ringsaker kirke 

Les mer

 

Min kirkebok 4

Min kirkebok 4 deles ut til 4-åringer i alle menigheter. De inviteres til både samling i kirka og gudstjeneste.   

Les mer

 

Min kirkebok 6

Min kirkebok 6 deles ut til 6-åringer i alle menigheter. De inviteres til både samling i kirka og gudstjeneste.  

Les mer

Se flere saker